RENT VAND i fremtiden

I Danmark har vi rent drikkevand i verdensklasse – det ønsker vi også i fremtiden. 

Det stiller ikke alene høje krav til installationerne, som skal sikre at vandet fastholder samme høje niveau, men det stiller også krav til bygningsejere, administratorer og ansvarligt driftspersonale idet bygningsreglementet kræver at bygningers vandinstallationer ikke alene vedligeholdes, men også sikres mod forurening og intern overstrømning fra nedslidte, uhensigtsmæssige og direkte forkerte installationer.

Medarbejdere og ledelse i Alpha VVS Teknik  er i marts blevet uddannet og certificeret i den nye certificeringsordning RENT VAND med tilhørende vandinstallationsattest. Forudsætningen for at kunne opnå certifikatet er at kurset ”God vandhygiejne – vejen til øget værdi” gennemføres på tilfredsstillende vis.

Kurset som henvender sig til autoriserede VVS-installatører udbydes af virksomheden Kemtech ApS hvor organisationen har mere end 25 års erfaring i at arbejde med korrosionsbestandige løsninger til vandinstallationer indenfor byggeri, industri, vandforsyning og off-shore.

RENT VAND-installationsattesten garanterer at vandinstallationerne er sikret, leverer rent drikkevand i bygningen og lever op til autorisationslovens bestemmelser om installationsarbejdets udførelse. Attesten har samme funktion som Fødevarestyrelsens ordning med Elite-smiley gældende for virksomheder der beskæftiger sig med fødevareproduktion og salg af disse.

Årsagen til at drikkevand fremover er omfattet af myndighedernes krav til kvalitetssikring og dokumentation mod forurening skyldes at der igennem de senere år har været en række episoder med livsfarlige bakterier i drikkevandet forårsaget af manglende vedligehold eller forkerte tilslutninger af anordninger til vandinstallationerne. 

RENT VAND er frem over Alpha VVS Teknik`s garanti til bygningsejere og administratorer om, at bygningens vandinstallationer opfylder de gældende krav for høj vandkvalitet, ligesom det garanteres at installerede anordninger som ændrer på vandets sammensætning i en sådan grad at der ikke længere er tale om vand der kan drikkes, er blevet sikret i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.  

KONTAKT OS, for at høre mere om RENT VAND certificeringsordningen.

Download nyhedsbrevet her (127 kb.)